Home » Use case: interne communicatie

Use case: interne communicatie

Audio en video zijn één van de snelst groeiende mediums in de wereld van communicatie en marketing. Steeds meer bedrijven zien hiervan de toegevoegde waarde in. Maar wist je ook dat dit een krachtig middel kan zijn voor interne communicatie? Het is een perfecte manier om medewerkers te informeren en te betrekken bij wat er achter de schermen gebeurt. In deze use case gaan we daarom dieper in op waarom bedrijven dit kunnen inzetten.

Werknemersbetrokkenheid

Wanneer je ervoor kiest om een interne podcast en vodcast toe te voegen aan je communicatiestrategie, is dit een geweldige manier om de betrokkenheid van jouw medewerkers te verbeteren. Door het creëren van hiervan kunnen medewerkers toegang krijgen tot motiverende en informatieve content die relevant is voor hun dagelijkse werkzaamheden en de mission statement van het bedrijf. Je verbindt hierdoor de medewerkers met jouw bedrijfscultuur en laat hen zien dat hun bijdrage waardevol is. Bovendien is het luisteren naar een podcast een laagdrempelige manier van communiceren, waardoor medewerkers gemakkelijker betrokken en geïnformeerd kunnen blijven.

Interne samenwerking

Als bedrijf wil je natuurlijk dat je werknemers goed samenwerken. Een interne podcast of vocast kan hierbij zeker helpen. Door middel van hiervan kunnen medewerkers elkaar beter leren kennen en krijgen ze meer begrip voor elkaars werkzaamheden. Dit kan zorgen voor een betere samenwerking en uiteindelijk voor betere resultaten en efficiëntie. Ook kan een interne podcast ervoor zorgen dat medewerkers makkelijker in contact komen met elkaar, doordat ze bijvoorbeeld naar elkaar kunnen luisteren in plaats van alleen emails te lezen. Door de informele setting van een podcast kunnen werknemers zich meer ontspannen voelen en beter deelnemen aan gesprekken en discussies.

Kansen

Interne communicatie

Bedrijfsaankondigingen

Bespreek belangrijke bedrijfsaankondigingen en geef toelichting over de reden en achtergrond van deze aankondigingen.

Stakeholders

Nodig belangrijke stakeholders binnen het bedrijf uit om te praten over de visie, missie en doelen van het bedrijf.

Uitdagingen

  1. Bespreek de belangrijkste uitdagingen en doelen van elk team binnen het bedrijf en hoe deze bijdragen aan de algemene strategie.

Medewerkers vooruitgang

Nodig werknemers uit om te praten over hun prestaties en hoe ze zich kunnen ontwikkelen binnen het bedrijf.

Communicatie

Bespreek het belang van open en eerlijke communicatie en hoe werknemers dit in praktijk kunnen brengen.

Project bijdrage

Nodig werknemers uit om te praten over belangrijke projecten en hoe ze daaraan bijdragen.

Diversiteit

Bespreek het belang van diversiteit en inclusie binnen het bedrijf en hoe deze waarden in praktijk kunnen worden gebracht.

Technologie

Nodig werknemers uit om te praten over hun ervaringen tijdens hun loopbaan bij het bedrijf en hoe deze hen hebben gevormd.

Trends

Bespreek de belangrijkste trends in de branche of industrie en hoe de organisatie zich kan aanpassen aan deze veranderingen.

Klaar om jouw unieke verhaal te vertellen?

Bespreek je wensen met één van onze succes managers!

Fase 1: Capture

Kies je doelgroep en onderwerp.

Customer journey

Vertel verhalen aan nieuwe en bestaande klanten.

Employee journey

Vertel verhalen aan nieuwe en bestaande medewerkers.

Candidate journey

Vertel verhalen aan nieuwe en bestaande kandidaten.

Fase 2: Create

Kies je format en verhaaltype.

Long stories

Verhalen van werkgevers, bedrijven, etc. van ≤ 20 minuten.

Medium stories

Verhalen van afdelingen, klanten, etc. van ≤ 10 minuten.

Short stories

Verhalen van vacatures, producten, etc. van ≤ 2 minuten.

Fase 3: Boost

Kies je verspreidingskanalen.

Content plan

Leg je content distributie vast in een content plan.

Online channels

Verspreid jouw content via meerdere online channels.

Offline channels

Verspreid jouw content via meerdere offline channels.