Home » Blog » Het belang van werknemersverhalen, rechtstreeks van de werkvloer

Het belang van werknemersverhalen, rechtstreeks van de werkvloer

nov 27, 2022 | Employer branding

In de hedendaagse wereld wordt het belang van werknemersverhalen soms nog over het hoofd gezien. Deze verhalen kunnen echter waardevolle inzichten bieden in de bedrijfscultuur en ervoor zorgen dat nieuwe medewerkers zich welkom voelen binnen je bedrijf. Door werknemersverhalen te delen kan je een grote impact maken op de bedrijfscultuur. Hier vind je hoe!

Wat zijn werknemersverhalen?

In de zakenwereld van vandaag zijn de verhalen van medewerkers belangrijker dan ooit. Met het belang van employer branding zoeken bedrijven naar manieren om zich te onderscheiden en nieuwe medewerkers aan te trekken. Werknemersverhalen zijn een geweldige manier om dit te doen.

Werknemersverhalen zijn persoonlijke verhalen die de unieke ervaringen en perspectieven van jouw medewerkers belichten. Ze kunnen worden gebruikt om de cultuur, waarden en missie van het bedrijf op een herkenbare en authentieke manier te laten zien.

Hoewel werknemersverhalen een ongelooflijk krachtig hulpmiddel kunnen zijn voor employer branding, moeten ze zorgvuldig worden gebruikt. Om effectief te zijn moeten ze representatief zijn voor het bedrijf als geheel. Bij correct gebruik kunnen werknemersverhalen bedrijven helpen het beste talent aan te trekken en te behouden.

Waarom moeten we luisteren naar werknemers?

Om een sterke employer branding te kunnen creëren is het essentieel om naar medewerkers te luisteren en hun verhaal te vertellen. Door dit te doen kunnen organisaties op een dieper niveau contact maken met potentiële werknemers en een gevoel van loyaliteit en waardering creëren bij huidige werknemers.

Zo vermenselijken werknemersverhalen de organisatie. Door van werknemers te horen krijgen kandidaten een beter beeld van hoe het zou zijn om voor het bedrijf te werken. Toekomstige werknemers willen weten dat ze gewaardeerd worden als individuen, niet als radertjes in een machine.

Ook bouwen ze vertrouwen op. Wanneer werknemers het gevoel hebben dat hun stem wordt gehoord is de kans groter dat ze hun werkgever vertrouwen en loyaliteit voelen ten opzichte van de organisatie. Dit is vooral belangrijk in het huidige klimaat van constante verandering en onzekerheid.

Hoe stimuleer je medewerkers om hun verhalen te delen?

Om werknemers aan te moedigen hun verhalen te delen, moeten werkgevers zich richten op het creëren van een sterke employer brand. Dit kan door het verhaal en de waarden van het bedrijf te delen met medewerkers en het belang van storytelling te benadrukken. Werknemers moeten het gevoel hebben dat hun verhaal waardevol is en dat het het bedrijf zal helpen haar doelen te bereiken. Door werknemers zich gewaardeerd te laten voelen, kunnen werkgevers een positieve werkomgeving creëren en werknemers aanmoedigen om hun verhalen te delen.

De impact van werknemersverhalen op de bedrijfscultuur

Verhalen van medewerkers kunnen een positieve impact hebben op de bedrijfscultuur door de waarden en missie van het bedrijf te versterken. Ze dragen ook bij aan het creëren van een gemeenschapsgevoel en verbondenheid tussen werknemers. Wanneer werknemers het gevoel hebben deel uit te maken van iets dat groter is dan zijzelf is de kans groter dat ze betrokken en toegewijd zijn aan hun werk.

Het delen van werknemersverhalen is een krachtige manier om een werkgeversmerk op te bouwen dat toptalent aantrekt en behoudt. Het helpt ook om een sterk gemeenschapsgevoel en saamhorigheid onder de werknemers te creëren. Dit kan op zijn beurt leiden tot hogere niveaus van betrokkenheid en productiviteit.

De waarde van werknemersverhalen kan niet worden onderschat. Ze komen direct uit jouw bedrijf en bieden daarom een oprechte representatie van de bedrijfscultuur en kunnen worden gebruikt om deze te verbeteren. Bovendien stimuleren ze het moreel en houden ze medewerkers betrokken bij hun werk. Daarom is het voor bedrijven belangrijk om hun medewerkers aan te moedigen hun verhaal te delen.

Meer interessante artikelen

Fase 1: Capture

Kies je doelgroep en onderwerp.

Customer journey

Vertel verhalen aan nieuwe en bestaande klanten.

Employee journey

Vertel verhalen aan nieuwe en bestaande medewerkers.

Candidate journey

Vertel verhalen aan nieuwe en bestaande kandidaten.

Fase 2: Create

Kies je format en verhaaltype.

Long stories

Verhalen van werkgevers, bedrijven, etc. van ≤ 20 minuten.

Medium stories

Verhalen van afdelingen, klanten, etc. van ≤ 10 minuten.

Short stories

Verhalen van vacatures, producten, etc. van ≤ 2 minuten.

Fase 3: Boost

Kies je verspreidingskanalen.

Content plan

Leg je content distributie vast in een content plan.

Online channels

Verspreid jouw content via meerdere online channels.

Offline channels

Verspreid jouw content via meerdere offline channels.